Triborgh Bouwontwikkeling

Triborgh bouwontwikkeling v.o.f., een combinatie van een vijftal ontwikkelende bouwbedrijven en twee woningcorporaties, wil de natuurlijke partner zijn in Tilburg voor grootschalige ontwikkelingsprojecten.

Gebiedsontwikkeling en grote stedelijke projecten kunnen niet door een partij alleen worden aangepakt. Samenwerking in de eerste plaats met de gemeente is noodzakelijk. Publiek-private samenwerking is daarbij de ge√´igende weg om optimalisatie van het resultaat te bewerkstelligen. Een gezamenlijke benadering tot uitdrukking komend in een publiek-private samenwerking schept nieuwe kansen en mogelijkheden om grootschalige projecten te realiseren. Triborgh kiest daarbij voor een procesmatige aanpak. Gebiedsontwikkeling en grote projecten lopen lopen ook grote risico’s. Publiek-private samenwerking biedt de mogelijkheid een combinatie te vinden van winst- en risicodeling.

Publiek- private samenwerking vergt veel vertrouwen tussen de partijen onderling. Triborgh staat in deze een open benadering en transparant model voor. Om de economische potentie van een plangebied ten volle te benutten is een integrale aanpak noodzakelijk. Van meet af aan zal daarbij de bereikbaarheid, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de duurzaamheid geincorporeerd moeten worden.

Gebieds(her)ontwikkeling op grote schaal brengt overlast en hinder met zich mee voor bewoners. Een wezenlijk onderdeel in de planvorming vormt voor Triborgh het op peil houden van de leefbaarheid van bewoners in het te ontwikkelen gebied. Triborgh wil voor langere tijd betrokken blijven bij het ontwikkelingsgebied. Met het oog op het latere beheer stelt Triborgh hoge eisen aan het onderhoud, de veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte.

Triborgh is uw partner in de stad, voor de stad. Geinspireerd door de Tilburgse mogelijkheden schroomt Triborgh niet om in de wereld om te zien naar nieuwe ideeën en concepten voor onze stad.

Triborgh Bouwontwikkeling is een gezamenlijk initiatief van de volgende bedrijven:

Triborgh– Alphons Coolen Bouw BV
– Bouwbedrijf Andre Doevendans BV
– Heerkens Van Bavel Bouw BV
– Remmers Bouwgroep BV
– Van der Weegen Bouwgroep
– Tiwos, Tilburgse Woonstichting
– TBV Wonen

Bezoek de website van Triborg: Klik hier