CPO Lindehoeve / Totaal 10 woningen, levensloopbestendig en duurzaam.

In opdracht van de CPO- vereniging Lindehoeve realiseert Bouwbedrijf Andre Doevendans BV een tiental wooneenheden aan de Oude Langstraat 66, te Tilburg. Op deze locatie, in de nabijheid van het stadscentrum, bevindt zich een boerderijcomplex dat in 1907 is opgericht. De bestaande bebouwing op het erf wordt gerenoveerd, ook zal er nieuwbouw worden toegevoegd. Zo wordt het door Jos Donders ontworpen woonhuis gerenoveerd, waar de bestaande stal wordt getransformeerd tot een tweetal wooneenheden. De bebouwing op de planlocatie wordt gecompleteerd met de realisatie van een zevental nieuwbouwappartementen en een gemeenschappelijke ruimte. De bestaande stedenbouwkundige typologie blijft grotendeels gehandhaafd

Recent Projects