Bouwend Nederland

http://www.bouwendnederland.nl/images/bouwendnederland_logo.pngBouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Bezoek de website van Bouwend Nederland: Klik hier